lezione 7

paese  –  dedina, krajina          Italia è  il  paese più visitato del mondo      visitare  –  navštevovať   mondo – svet

città – mesto                          Mantova è una magnifica città.       magnifico  – veľkolepý

 strada – cesta                        Questa strada porta all’albergo.          portare   –   nosiť, doniesť , doviesť

via  –  ulica                             Vieni via con me. La via che porta a casa. La via che porta a Dio.          Dio  – boh

altra/o  – ďalšia, ďalší              È unaltra cosa.   (To je iná vec). Un’altra ragazza. 

un’altra volta – nabudúce

vicino –  blízko                         Questa via è vicino.  Stai mi vicino. (Buď pri mne)

lontano  –  ďaleko                    Questa città è lontano. Stai lontano da me.  (Drž sa odo mňa ďaleko) 

straniero/a  – cudzinec, cudzinka                 Questa studentessa è straniera. 

giovane – mladý/á                                       La signora è giovane.  

slovacco/a – slovenský/á                            Sono slovacco/a.

Come è?  –  Aký/á je?                                 Come è questo albergo?

bravo/brava  – šikovný/á                          Lei è brava in italiano.

conoscere  (konošere) –   poznať                  Conosco questa città.

parlare  – hovoriť                          Parli bene in italiano.  Lei parla bene in italiano.

vedere – vidieť, ukázať

                         Vedo un paese.  Ti vedo ( vidím ťa)  Ti faccio vedere. (Ukážem ti.)

bisognare  – potrebovať
io  bisogno          (potrebujem)
tu  bisogni           (potrebuješ)
lui/lei bisogna      (potrebuje)
noi  bisogniamo
voi  bisognate
loro  bisognano
parlare – hovoriť
io parlo
tu parli
lui parla
noi parliamo
voi parlate
loro parlano
conoscere – poznať
io  conosco
tu  conosci
lui/lei  conosce
noi  conosciamo
voi  conoscete
loro  conoscono

Di dove sei?  –  Odkiaľ si?

Sono di Bratislava.  –  Som z Bratislavy.

Vengo dalla Slovacchia.  – Som zo Slovenska.

Buongiorno signora. Mi puo aiutare?

Si certo. Che cosa ha bisogno?

Cerco una gelateria qui vicino.

Non c’è problema. Le aiuto io. Conosco una buona 

qui vicino. Si chiama Coccolato magico. 

Grazie è molto gentile. 

Buongiorno signora.

Buongiorno. Ha bisogno? 

Si grazie. Lei sa dove si trova questo albergo?

Si, è qui vicino. Le faccio vedere.

Grazie è gentile.

Di niente. Lei è straniero/a?

Si, sono di Bratislava della Slovacchia.

Che bello. Conosco Bratislava. ‘E una bella città sul Danubio.

Si è vero. Grazie di nuovo. Le auguro una bella giornata.

Buonasera signore.

Buonasera.  Ha bisogno?

Si grazie. Sono nuova. Non conosco la scuola.

Che cosa stai cercando?

Cerco la classe per stranieri. 

Ti faccio vedere dove è. Di dove sei?

Vengo dalla Slovacchia. 

Passato prossimo

PASSATO PROSSIMO je zložený čas, ktorým vyjadrujeme blízky minulý dej, alebo dej vzdialený, ktorý má však určitý vzťah k prítomnosti. Treba si zapamätať, že pomocou „passato prossimo“ vyjadrujeme minulý dej, ktorý je ukončený.

Tvoríme ho: z pomocného slovesa „avere“ alebo „essere“ v prítomnom čase + minulé príčastie (participio passato) vyznamového slovesá. V tejto časti sa pozrieme na tvorenie tohto najpoužívanejšieho minulého času pomocou slovesa „essere“.

Oggi sono a casa.            Ieri sono stata al mare.
Dnes som doma.               Včera som bola pri mori.

SONO + ARRIVATO

pomocné sloveso + príčastie minulé významového slovesa

io sono
tu sei
lui è
noi siamo
voi siete
loro sono

io ho
tu hai
lui ha
noi abbiamo
voi avete
loro hanno

 Sloveso ESSERE používame s menším počtom slovies- a to so všetkými zvratnými (chiamarsi- volať sa – mi sono chiamato) a s tzv. pohybovými, teda takými, ktoré vyjadrujú pohyb- išiel / išla som (sono andato /a), prišiel / prišla som (sono arrivato /a), nastúpil / a som (sono salito /a), zostúpil / a som (sono sceso /a),…) a so samotným ESSERE (sono stato /a- bol /a som).

Ieri sono arrivato– Včera som prišiel.
Ieri sono arrivata. – Včera som prišla.
Sono andata a casa. – Šla som domov.
Siamo arrivati tardi. – Prišli sme neskoro.
Sono rimaste a casa. – Zostali (ony) doma.

Čo je príčastie minulé (participio passato)?

    Pri pravidelných slovesách ho tvoríme nasledovne :

parlare= parlato      arivare= arivato     finire= finito

– teda koncovka (are, ere, ire) odpadne a pridáme inú (ato, uto, ito).

Io sono stata/stato   

Tu sei stata/stato

Lei è stata.

Lui è stato.

Ja som bola/bol

Ty si bola/bol.

Ona bola. Vy ste bola/bol.

On bol.

Ieri sono stata da Marco.

Dove sei stato lunedi?

Mia madre è stata a Milano venerdi.

Sono stato/a in una  vacanza bellissima. 

Ciao! Dove sei stata/o ieri sera?

Sono andata fare il giro al centro.

Hai fatto il giro di tutti i negozi?

No, perchè è stato tutto chiuso.

Come mai?  (Ako to?)

Ieri è  stata la festa a Milano.

Hai raggione. Ieri è stata la festa di Sant‘Ambrogio a Milano.

Settimana scorsa sono stata/o al mare?

Dove sei stato/a?

Sono stato/a in Liguria.

Hai fatto anche bagno?

No, perchè  ha fatto ancora (ešte)  freddo.