Sloboda voľby

School project on the topic of freedom of choice

             Opis projektu Sloboda voľby pre predmet Výtvarná príprava s I GA na strednej umeleckej škole.
Podnet na túto tému vzišiel z konkurzu/súťaže ktorú vyhlásila Slovenská národná galéria v Bratislave pre skupiny žiakov stredných škôl. Táto súťaž sa koná každý rok a jej oficiálny názov je Máš umelecké črevo. Každý rok je iná téma.
               Do konkurzu som prihlásila prvý ročník, aby som ich motivovala a aby mali možnosť pracovať na reálnom projekte. Na súťaži sa zúčastnilo 111 skupín z rôznych škôl. Náš projekt sa dostal do finále medzi prvých 10 skupín

                   Internet nám priniesol nekonečné množstvo informácii a možností, ale aj pokrútených realít a neprávd. Pandémia zase túto mladú generáciu obrala o reálny čas s priateľmi a presunula ich prežívanie do virtuálneho sveta, čím sa prehĺbil a zvýšil čas strávený na sociálnych sieťach a vo virtuálnych hrách.

         Rozprávali sme sa a analyzovali túto tému so študentami a napadlo nás veľa možností. Nakoniec sme sa rozhodli túto tému vizuálne spracovať formou umeleckej inštalácie, ktorá sa skladá z jednej veľkej inštalácie a táto veľká inštalácia obsahuje veľa menších. Práve to by malo evokovať svet na internete a svet sociálnych sietí, ktoré obsahujú množstvo malých a osobných bublín.