Filmový plagát

Nemecký Expressionismus

                Nemecký expresionizmus – umelecký prúd, ktorý vznikol ako maliarsky prejav v Nemecku a Rakúsku. Hlavnými predstaviteľmi boli Kandinský a Kirchner a na začiatku minulé storočia ovplyvnil väčšinu umeleckých smerov a maliarov v celej Európe. V dvadsiatich rokoch tento štýl maľby začal ovlyvňovať  film.

      Prvé expresionistické filmy kompenzovali nedostatok štedrých rozpočtov používaním scénických návrhov s divoko nerealistickými, geometricky absurdnými uhlami, spolu s dizajnmi namaľovanými na steny a podlahy, ktoré reprezentovali svetlá, tiene a predmety. Zápletky a príbehy expresionistických filmov sa často zaoberali šialenstvom, zradou a inými „ intelektuálnymi “ témami vyvolanými skúsenosťami z 1. svetovej vojny.

    Medzi prvé expresionistické filmy patria Pražský študent  (1913), Kabinet Dr. Caligariho (1920), Od rána do polnoci (1920), Golem: Ako prišiel na svet  (1920), Genuine (1920), Destiny (1921), Nosferatu  (1922), Phantom (1922) a Schatten (1923) boli vysoko symbolické a štylizované.

      Nemecké expresionistické hnutie bolo spočiatku obmedzené na Nemecko kvôli izolácii, ktorú krajina zažila počas 1. svetovej vojny. V roku 1916 vláda zakázala zahraničné filmy. Požiadavka kín vyrábať filmy viedla k zvýšeniu domácej filmovej produkcie z 24 filmov v roku 1914 na 130 filmov v roku 1918. S rastúcou infláciou Nemci navštevovali filmy voľnejšie, pretože vedeli, že hodnota ich peňazí sa neustále znižuje.

     Neskoršie filmy často kategorizované ako súčasť stručnej histórie nemeckého expresionizmu zahŕňajú  Metropolis (1927) a M (1931), oba režíroval Fritz Lang . Tento trend bol priamou reakciou proti realizmu. Jeho praktizujúci používali extrémne deformácie vo výraze, aby ukázali vnútornú emocionálnu realitu, a nie to, čo bolo na povrchu.

Storyboardy kultového režiséra Akira Kurosawu

Storyboard má zásadný význam pre prípravu natáčania, a teda mať každý zo záberov, ktorý v týchto scénach vznikne tak dôležité vo filme. Je to príručka pre režiséra, ktorý prešiel od scenára k vizuálnemu jazyku, ktorý musí tlmočiť najlepším možným spôsobom.

Japonský režisér Akira Kurosawa je známy svojimi špeciálnymi filmami a tiež nakoniec za vynikajúcu techniku ​​maľby, ktorá z neho robí vynikajúceho ilustrátora. Sú to jeho storyboardy, ktoré nás priťahujú svojou živosťou a farebnosťou.

 https://www.creativosonline.org/sk/storyboardy-kultov%C3%A9ho-re%C5%BEis%C3%A9ra-Akira-Kurosawu.html

David Lynch

Alfred Kubin - maliar, ilustrátor a grafik
Queen