ART LABS  –  priestor na rozvíjanie fantázie, tvorivosti a spoznávanie rôznych umeleckých techník, video tvorby, fotografie a dizajnu.

    Výhodou ART LABS je čas a možnosť prihlásiť sa kedykoľvek cez aplikáciu podkaždým kurzom na deň a hodinu. Deti môžu navštevovať ART LABS kedykoľvek cez týždeň, v časoch, kedy sú dielničky otvorené.

Maľba a kresba
UTOROK
16:30 - 18:00
Modelovanie
PONDELOK
16:30 - 18:00
Grafika
PONDELOK
16:30 - 18:00
Video
STREDA
16:30 - 18:00
Dizajn
PIATOK
16:30 - 18:00