lezione 6

Si  è vero.                  

Certo. Certamente.

Sono d’accordo.

Hai ragione.

Non sono d’accordo.

No, non è così.       

 Áno je to pravda.

Iste. Istotne.

Súhlasím.

Máš pravdu.

Nie nesúhlasím.

Nie, nie je to tak.

ieri  –  včera

oggi  –  dnes

domani  –  zajtra

Zdvojené spoluhlásky  sú v taliančine veľmi časté. Vyslovujú sa predĺžene-podržíme prízvuk na spoluhláske. Nikdy však nie oddelene

mamma  –   mama                     birra      –    pivo

piccolo     –   malý                      ragazza    –   dievča     

H sa v taliančine nikdy nevyslovuje, ani v cudzích slovách

hotel  (otel)                          hobby  (obbi)

Ho, Hai    (o, ai)                     hanno  (anno)           

Sú slová, ktoré sa vyslovujú rovnako, ale majú úplne iný význam.

hanno – majú   anno (anno)  –  rok

Ho   –   mám    o – alebo

hai  –  máš       ai  – predložka+člen a+i

gn  sa vyslovuje ako ň

signore  –   pán

gnocchi  –  halušky

cognome  –  priezvisko

Bologna  –  Boloňa

gli vyslovujeme ako li

famiglia  – rodina 

gli              –  člen

scegliere  –  vybrať si 

figlio            –    syn

výslovnosť sc

sce  – še

sci  – ši

sco  – sko

scu  – sku

scl – skl

scemo (šemo)- hlúpy

scuola (skuola) – škola

scolaro (skolaro) – školák

Che cosa

ČO

è?

je to

————

sono?

sú to

 un tavolo,

una scuola

—————-

 i tavoli,

le scuole

Chi

Kto

Chi è?

————

Chi sono?

quel ragazzo, questo uomo

————-

sono quei ragazzi, questi umoni

  1. esercizio / cvičenie  PRELOŽ VETY

Che cosa è questo?    Questo è un regalo per te.  (regalo – darček)

Che cosa sono queste cose?     Queste cose sono per te.

Chi è questo ragazzo?     Questo ragazzo è mio fratello.

Chi sono questi due ragazzi?    Questi ragazzi sono i miei compagni di scuola.

Di chi è questa maglietta?   Questa maglietta è di mia sorella. 

Di chi sono queste magliette?    Queste magliette sono della mia amica.

Dni v týždni

I giorni della settimana

lunedi 

martedi

mercoledi

giovedi

venerdi

sabato

domenica

Auguri!  –  gratulujem

ti auguro   – prajem ti

prossimo, prossima  –  ďalší, ďalšia

settimana – týždeň

prossima settimana – budúci týždeň

il fine – koniec

fine settimana – koniec týždňa/víkend

pero – predsa, avšak

il viaggio  –  cesta

Ti auguro buon pomeriggio. 

Ci vediamo sabato alle tre?

A presto

Arrivederci !

Alla prossima !     A domani !

A domenica.

Buona domenica.

Buon fine settimana.

Buon viaggio !

Addio !

Grazie mille.

Mi scusi signora.

Scusami.

 

2. esercizio:  Prečítaj nahlas a  prelož text.

Buonasera, mi chiamo Daniela, sono di Bratislava e sono slovacca.
Sono una maestra. Sono un professore nella scuola superiore.
Sono una studentessa della scuola superiore. Sono un studente della scuola superiore.
Mia sorella si chiama Anna. Lei è una studentessa. Le mie sorelle sono studentesse.
Vi presento mio marito. Lui si chiama Emanuele. Io e mio marito viviamo a Bratislava.
Ti presento il mio amico Luca. Luca è di Roma. Luca lavora nel ristorante come cameriere
(čašník).
Mia madre con mia nonna sono al ristorante da Luca.
Mia figlia Ema vive a Bratislava con noi.
Mia sorella con suo marito vivono in Italia in Liguria.
Sono in vacanza con mia figlia a Roma. Mio marito è a casa con nostro figlio.
I nostri amici italiani sono molto simpatici. Io e mia figlia stiamo da loro.

Časovanie slovies avere - mať essere - byť

avere – mať

io ho
tu hai
lui/lei ha
noi abbiamo
voi avete
loro hanno

essere – byť

io sono
tu sei
lui/lei è
noi siamo
voi siete
loro sono

1. doplň v správnom tvare

Io (mám)  un’ amica italiana.

Tu (máš) molti soldi.

Lui (má)  una bella macchina.

Noi (máme) una casa al mare.

Voi  (máte) una bella casa.

Loro (majú) gli amici italiani.

Sloveso avere sa používa vo viacerých spojeniach

aver sete e fame – mať smäd, hlad  (Ho fame, ho sete)

aver freddo, caldo – cítiť zimu teplo (ho caldo, ho freddo)

aver sonno – byť ospanlivý (ho sonno)

aver bisogno di – potrebovať…niečo,  (ho bisogno di andare in bagno, hanno bisogno qualcosa)

aver voglia di – mať chuť ….na niečo (Ho voglia di un caffè, Non ho voglia)

aver fretta – ponáhľať sa (ho fretta, Non abbiamo fretta)

aver ragione – mať pravdu (ha ragione signora, Non hai ragione)

aver fortuna…in/al – mať štastie v (Anna ha fortuna in amore/al gioco)

 

Na vyjadrenie významu mať šťastie sa používa aj výraz essere

essere fortunato/a/i/e  in/al  –  mať šťastie v….

Anna è fortunata in amore.   Anna má šťasite v láske.

Luigi è fortunato al gioco.   Luidži má štastie v hre.

Come siete fortunati!      Aké máte šťastie!

2. Prelož chýbajúce slová.

Ha …………. (potrebovať) di qualcosa, signora?
No, ………… (ďakujem). Non ho ………. (potrebovať) di nulla.
Prendi ………… (jednu fľašu) d’acqua.
Hai ………? (hlad) No, non ho ……(hlad), ma ho tanta ……….(smäd).
Ragazze, perchè ……. (ste) in Italia?
(Kde je)……. il bagno? É ….. (tu) vicino.
Come …… (si ty) fortunato. Si, ……. (mám) fortuna in gioco ma …….. (nie v láske).
E tu ……. …….. (kde pracuješ)? Sono un dottore, ………. (pracujem) all’ospedale.
Gino ……. (žije) a Roma. No, ……… (nežije), non ……… (namáš pravdu), lui abita a Pisa.

3. Doplnete sloveso avere v správnom tvare.

Chi (kto) …… (má) i biglietti del trenno?

Io e mia sorella …… (máme) due borse (tašky).

Voi …… tanta fretta?

Anna …… voglia di prednere un caffè.

Io non …… tanta fame, e tu?

Io e mia amica/o …… un corso di italiano per stranieri (cudzinci).

4. Doplnte správne sloveso avere, alebo essre v správnom tvare

Tu …. slovacca? Si, (io) ….. slovacca.
E voi …… italiani? No, noi ….. di Berlino, ……. tedeschi.
(TU) ……. una bottiglia d’acqua?
Voi …… i biglietti per il treno?
Signora, lei ….. una maestra? No, …… una studentessa d’italiano.
Noi ….. tutti studenti di questo corso d’italiano.
Anna e Luigi ….. fortuna in amore.
Tu ….. a casa? No,………. all’università.
I nostri amici…… francesi. (Noi) ………. i biglietti per Parigi.
Quale ……. la fermata (zástavka) del pulman per la stazione.

Anna ……. in Italia in questo momento.
Non (tu) …….. ragione.
Il ristorante ……. buono.
(Ona má)…….. sete? No, lei ……. tanta fame.
Lei …… la mia amica.
(Io) ……. molto lavoro.
Come ……. i tuoi amici? I miei amici sono super simpatici.
(Voi) …… un tavolo libero per stasera? Quanti …….? Noi …… in quattro persone.
(Voi) ……. d’accordo con questo? Sì, anche lei ….. d’accordo.
(Tu) ….. fretta? No, non ….. fretta.
Come ….. la tua amica Anna? Anna .… una bella persona ed ….. anche intelligente.
(tu) …. felice?
(Tu) ….. voglia di andare al mare?